PREDSTAVITEV REKONSTRUKCIJE CESTE DO PODGORJA

Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo je v sodelovanju z MO Slovenj Gradec v Podgorju pripravila javno predstavitev projektne rešitve izgradnje pločnika in rekonstrukcije državne ceste od odcepa Raduše do Podgorja. Predstavitev je vzbudila precejšno pozornost krajanov, saj sedanja cestna povezava na omenjenem odseku ne zagotavlja varnosti niti voznikom, še manj pa pešcem in kolesarjem. Projekt bo veljal milijon štiristo tisoč evrov.

Pokliči
ZEMLJEVID