VOLILNA PRAVILA – DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2018

Koroška regionalna televizija, v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji, objavlja pravila o izrabi programskega časa za predstavitev kandidatk in kandidatov za volitve v Državni zbor, ki bodo 3. junija 2018.

Med volilno kampanjo bo Koroška regionalna televizija v novinarskih prispevkih v svojem rednem informativnem programu zagotavljala objektivno predstavitev kandidatov v skladu s profesionalnimi novinarskimi merili in z uredniško politiko ter bo samostojno odločala o načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov.

Vsem kandidatom nudi tudi možnost komercialnega sodelovanja in oglaševanja. Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb v oglasu odgovoren naročnik, na podlagi 7. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji pa bo jasno naveden naročnik oz. plačnik oglasa.

Spoštovali bomo časovni vrstni red naročil.

Direktorica in dogovorna urednica Koroške regionalne televizije

Darja Vrhovnik

Pokliči
ZEMLJEVID